СТАТУТА НА ИНОВАТИВНИЯ СТАРТЪП

Как се уреждат отношенията с партньорите на стартиращ бизнес? Консултантът по стартиране на дейността е стратегически проектант, който от момента на учредяването определя устава на дружеството, изготвянето на учредителния договор, споразуменията с акционерите, протоколите за увеличаване на капитала с прилагане на специфични клаузи за инвеститорите и служителите. Освен това корпоративният дизайн на стартиращото предприятие трябва […]